TT-Tur O Reiser Thorolf Trolsrud
Orgnr.: NO 992 350 466
Adr.: Furuliveien 42, 3092 Sundbyfoss  Norway
Tel.: 47 450 28 915 - 47 3309 5902    Fax.: 47 3309 5903
info@ttturoreiser.no
http://www.ttturoreiser.no
©
Thorolf Trolsrud
Påmeldingsfrist senest 5 uker før avreise dersom det er igjen ledige plasser.
Påmelding må skje klubbvis i et skjema som hentes ned fra linken ovenfor:
Dette skjemaet returneres som vedlegg i mail til:info@ttturoreiser.no
Sammen med påmelding betales et depositum på Kr. 150.- pr. pers.
Antallet er bindene ved fristens utløp, men navneendringer kan gjøres inntil 1 uke før avreise
Ved eventuelle endringer etter denne dato tar Silja gebyr.
Ved endringer må dette merkes tydelig i skjemaet om hvem som utgår, og hvem som er nye, husk også å endre fødselsdato, og event. matbestillinger.
Klubb m/mailadresse for faktura, navn, fødselsdato, påstigning/avstigning, måltidsønsker, og ønsket lugartype/romfordeling må påføres i påmeldingsskjema.
Ønsket lugartype innfris så langt mulig innenfor de plassene vi disponerer. Først til mølla prinsippet. Vi har kun 55 plasser totalt.
Vi forbeholder oss retten til å fylle opp ledige plasser i lugarene på tvers av klubbtilhørighet.
Det er svært viktig at telefonnummeret til lagleder på turen påføres i påmeldingskjema, klubben's lagleder får 5% rabatt på reisepris.

Fakturaforfall 31. mai, faktura blir sendt som PDF på mail til kontaktperson
Forbehold mot prisendringer TT-Tur O Reiser ikke rår over.
RGF
Klar for påmelding

Pris pr. pers. som inkluderer buss t/r Norge -  Jukola og lugar etter type angitt nedenfor:
A2 lugar t/r   Kr. 1890.-
A3 lugar t/r Kr. 1690.-
B3 lugar t/r Kr. 1590.-
B4 lugar t/r Kr. 1490.-
Eventuelle tillegg:
Buffet voksen, fra og med 18 år og oppover. Kr. 365.-
Buffet ungdom 12-17 år Kr. 165.-
Frokost voksen, fra og med 18 år og oppover. Kr.  115.-
Frokost ungdom 12-17 år Kr.   75.-
Alle måltider må bestilles på påmeldingsskjema ved påmeldingen
Vi arrangerer turer for orienteringsløpere og tilskuere med buss og/eller fly i Europa